Slide a Girişimci Kampı 2021,
İş Planı Yarışması
Sonuçları Açıklandı!
a

Mikrohibeye Hak Kazanan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Girşimciler

ASİL LİSTE:

 

1-Hale El Abdullah El Şeyh

2-İbrahim Fattal

3-Ayşe Kayruz

4-Avos Elhasan

5-Kays Musaoğlu

6-Mohammed Efendi

YEDEK LİSTE:

 

1-Osama Jouda

2-Muhammed Elmuhammed

3-Ahmed Karahasan

4-Abbud Muhammed

Mikrohibeye Hak Kazanan T.C. Vatandaşı Girşimciler

ASİL LİSTE:

1- Ömer Faruk Demiral

2- Semih Çivlik

3-Musa Eroğlu

4-Tahir Büyükhelvacıgil

YEDEK LİSTE:

1- Ahmet Faruk Önal

2- Yasemin Akın

Daha İyi Hayatlar İçin Daha Çok Fırsat

“Girişimci Kampı-2021” Programı, InnoPark TGB aracılığıyla düzenlenen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen kompakt girişimci ön-kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programıdır.

“Girişimci Kampı-2021” Programı, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” kapsamında gerçekleştirilmektedir.


“Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” genel hedefi, insana yakışır işe erişimin yanı sıra, insana yakışır iş ilkelerine dayanan kapsayıcı ekonomik büyümeyi destekleyerek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılık ve sosyal uyumunu güçlendirmektir.

ILO Türkiye Hakkında
InnoPark Konya TGB Hakkında

Ülke Çapında Yürütülen Projenin Genel Hedefleri

Başta “Amaç 8: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek” olmak üzere, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi İle uyumludur.
“Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi”nin hedef kitlesi; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Ordu illerindeki geçici koruma kapsamındaki Sureyeliler, Uluslararası Koruma Altındaki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar (kadınlar, gençler ve engellilere özel odaklı).

Ülke Çapında Yürütülen Projenin Özel Hedefleri

1. Proje, belirtilen genel hedefe ulaşmak için, belirlenen alt hedefleri şöyledir: Beceri geliştirme eğitimleri yoluyla, mülteciler ve ev sahibi topluluk üyelerinin işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği ve dayanıklılığını güçlendirmek,
2. Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için daha çok ve daha iyi girişim ve kayıtlı iş fırsatları yaratacak biçimde iş geliştirme ve ekonomik büyümeyi sağlayacak ortamı güçlendirmek,
3. Mülteciler ve ev sahibi topluluklar çalışma yaşamındaki haklarını koruyan kapsayıcı işgücü piyasası politikaları için işgücü piyasası yönetişim kurumları ve mekanizmalarını güçlendirmek.

Girişimci Kampı Programı Hakkında

Proje kapsamında Konya’da uygulanan Girişimci Kampı, yerel işgücü piyasalarının arz ve talep bileşenlerine odaklanarak, mevcut iş dünyası aktörlerine daha fazla iş yaratmaları, yeni mikro ve küçük ölçekli işletmeler kurmak ve büyütmek için yeni fırsatları tespit etmeleri ve gelir getirici faaliyetler yaratmaları için destek sunmaktadır.

Bu nedenle; Konya ilindeki girişimcilik potansiyeline sahip Mültecilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin yeni işletmeler kurmasına yardımcı olmak veya mevcut işletmelerini geliştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek için Girişimcilik Destek Programı olarak “Girişimci Kampı -2021 Programı” tasarlanmıştır.

Girişimci Kampı-2021 Programı kapsamında;

 • Birinci fazda; Programa kabul edilen 60 girişimciye, toplam 72 saat ileri girişimcilik eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenlenmiş olup bu süreçtamamlanmıştır.
 • İkinci fazda, belirlenen 30 girişimciye, toplam 180 saat  birebir mentorluk ve koçluk desteği  sağlanmış olup bu süreç tamamlanmıştır.
 • Eğitim ve mentorluk süreci sonunda, Programa katılan girişimciler ile Program dışından girişimcilerin de başvurabileceği Mikrohibe Programı düzenlenmiş olup toplam 10 girişimciye mikrohibe desteği verilmiştir.
 • Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının insana yakışır işlere erişimlerini kolaylaştırmak için nitelikli işgücü arzını artırmak;
 • Belirlenecek sektörlerde iş yaratmayı destekleyerek ve girişimcilik fırsatlarını harekete geçirerek işgücü talebini artırmak;
 • Öncelikli olarak “Teknoloji Tabanlı iş fikri” olan ya da girişimcilik potansiyeline sahip girişimcilerin yeni işletmeler kurmasına yardımcı olmak.
Girişimci Kampı Mikrohibe Süreci

Yeni İşini Kurmak İsteyenler veya İşini Büyütmek İsteyenler* İçin 

*1 Mayıs 2018 Tarihinden Sonra Şirketleşen Girişimciler İçin

Süreç Nasıl İşliyor?

Online Başvuru

Web sitesi üzerinden İş Planı Yarışması’na online olarak başvurunu gerçekleştir. Başvuru yapmadan önce başvuru kriterlerini kontrol etmen faydalı olacaktır. Başvuru sürecinde teslim etmen gereken başka bir evrak bulunmamaktadır. 

Ön Değerlendirme

Eksiksiz bir iş modeli formu sunan ve başvuru formundaki tüm sorulara açık ve ayrıntılı cevaplar veren adaylar uygunluk kontrolü için değerlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin uygunluğu, programa başvuru kriterlerine göre değerlendirilecektir. Uygun başvurular, Değerlendirme Komitesi tarafından incelenecek ve İş Planı Yarışması’na davet edilecektir. Başvurular BU LİNKTE verilen Puanlama Formu üzerinden değerlendirilecektir.
İş Planı Yarışması - Sunum Günü

Ön Değerlendirme aşamasında Değerlendirme Komitesi tarafından seçilen adaylar nihai değerlendirme için iş modellerini Konya ilinde gerçekleşecek Sunum Günü’nde  İş Modeli Değerlendirme Heyeti’ne sunacaklardır. Sunumlar BU LİNKTE verilen Puanlama Formu üzerinden değerlendirilecektir.

Ödül Almaya Hak Kazanan Girişimcilerin Açıklanması

Girişimci Kampı-2021 Programı’ndan ILO’nun mikro mikrohibe desteğini almaya hak kazanan adaylar girisimcikampi.com web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Mikrohibeye hak kazanan adaylar desteğin iş planında belirtilen şekilde harcanmasına ve işletmelerinin
geliştirilmesine yönelik olarak InnoPark’tan 3 ay süreyle mentorluk, danışmanlık desteği alacaktır. Aynı zamanda bu girişimciler için 3 ay boyunca mikrohibe kullanımına ilişkin izleme faaliyetleri yürütülecektir. Mikrohibeye hak kazanan girişimci BU LİNKTE yer alan doküman ile ILO – Türkiye Ofisi’ne InnoPark Konya TGB aracılığı ile raporlama yapmakla yükümlü olacaktır.

Rakamlarla Girişimci Kampı-2021

50

Bir Girişimci İçin Verilecek Mikrohibe Tutarı (Bin TL)

500

Toplam Verilecek Mikrohibe Tutarı (Bin TL)

6

Mikrohibeden Faydalanabilecek Girişimci Sayısı (Suriyeli)

4

Mikrohibeden Faydalanabilecek Girişimci Sayısı (T.C.)

Mikrohibe Programı Hakkında Daha Fazla Detay Öğrenmek İster misin?

Sık Sorulan Sorulara Göz At!

Sık Sorulan Sorular

Mikrohibenin Kapsamı Nedir?

Mikrohibe Programının genel uygulanması süreci, takvimi, değerlendirme kriterleri ve kabul edilen/edilmeyen giderler ile başvuru sahibi/mikrohibe kazananlardan istenecek belgelere yönelik Mikrohibe Kılavuzu önümüzdeki günlerde web sitesine yüklenecektir. 

 

 • Mikrohibe almaya hak kazanan her girişimciye verilecek maksimum mikrohibe miktarı 50.000,00 TL’dir. Mikrohibeler kişi, kurum ve kurulan şirket başına bir taneyle sınırlıdır. Mikrohibenin bir kısmı ön ödeme, geri kalan kısmı yararlanıcı harcama yaptıktan ve ilgili belgeler sunulduktan sonra ödenecektir.
 • ILO Türkiye Ofisi bu program kapsamında 6 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli ve 4 T.C. Vatandaşına mikrohibe vermeyi amaçlamaktadır.
 • Mikrohibe sözleşmelerinin sona erme tarihi en geç 01.12.2021’dur.
 • Mikrohibe programı için eş finansman zorunluluğu aranmamaktadır ancak eş finansman belirten girişimcilere öncelik verilecektir.
 • Mikrohibe almaya hak kazanan girişimcilerin InnoPark Konya TGB’de ön kuluçka ve kuluçka aşamasındaki girişimcilere sağladığı imkânlardan faydalanması hususunda öncelik verilecektir.

Hangi Tür İş Modellerine Öncelik Verilecek?

Uygunluk kriterlerini karşılamanın yanı sıra aşağıdaki iş modellerine öncelik verilecektir;

 • Uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modelleri,
 • Mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri için insana yakışır iş ve gelir fırsatlarına katkıda bulunabilecek yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş modelleri,
 • Covid-19 pandemisinin insanlar ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak; sosyo-ekonomik sorunlara çözüm sunan iş modelleri;
 • Bilişim Teknolojileri alanında çözümler sunan iş modelleri;
 • Dijital dönüşüme odaklanan iş modelleri,
 • Türk ve Suriyeli Mülteciler tarafından ortaklık/partnerlik çerçevesinde yürütülecek iş modelleri
a
a

Mikrohibe Kapsamında Desteklenmesi Uygun Görülen Gider Kalemleri Nelerdir?

Mikrohibeye hak kazanan girişimcilerin daha önce sunduğu iş planında belirttiği ve ILO – Türkiye tarafından uygun görülen eylemler mikrohibe bütçesine dahil edilir.

İş planları için öngörülen  giderler aşağıdaki listeye uygun olmalıdır. Listede olmayan herhangi bir masraf için, geri ödeme talebinde bulunmadan önce ILO Türkiye Ofisine danışılmalıdır.

 • İşletme kuruluş ücretleri;
 • Vergi kaydı,
 • Belediye ruhsatları ve izinleri,
 • Ticaret ve oda kaydı,
 • Muhasebeci ücretleri,
 • Noter ücretleri,
 • Marka, patent tescili
 • Sosyal güvenlik primleri İSG önlemleri ve uyumla ilgili yapılması gereken diğer masraflar
 • Makine, ekipman ve aletlerin satın alınması
 • Hammaddeler, sarf malzemeleri
 • İş/teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • Ürün tasarımı
 • Pazarlama ve promosyon
 • Bilgisayar ve yazılım satın alma
 • Mobilya ve Ofis Malzemeleri
 • Fuarlara, ticaret heyetlerine, B2B etkinliklerine vb. katılım
 • İşyeri kiraları
 • İşyeri tadilatları
 • Kamu hizmetleri (elektrik, su, gaz, internet)

Mikrohibenin Ödeme Süreci Nasıl İşleyecek?

ILO, hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra hibe tutarının %35’inin hibe alan kişinin banka hesabına aktarılmasından sorumludur.

Hibe tutarının kalan %65’i, hibe sözleşmesi süresi içinde gerçekleştirilen harcamaların girişimci tarafından InnoPark Konya TGB’ye ibraz edilmesi üzerine geri ödeme usulü ile ödenecektir.Hibe sözleşm

esi ile her bir girişimciye tahsis edilen hibe miktarı, ödenecek tavan tutarını temsil eder. Her girişimciye yapılacak nihai ödeme tutarı, girişimci tarafından ibraz edilen harcamalar ve bu harcamaların program kapsamında karşılacak destek kalemlerinde yer alan maliyetlere uygunluğu açısından doğrulanması üzerine hesaplanacaktır.

%35’lik ara ödemenin sözleşme süresi içinde harcanmaması durumunda, girişimci harcanmamış bakiyeyi derhal ILO’ya iade etmekle yükümlüdür.

a

InnoPark’ın Girişimci Kampı Programı’ndaki Girişimcilere Sunduğu Hizmetler

Girişimci Kampı Programı’na başvurusu onaylanan girişimci adayları için tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Sürecin tamamını kapsayan, farklı aşamalarda sunulan hizmetler yalnızca çağrı döneminde değil, yılın her zamanında verilmektedir.

7/24 Ön-Kuluçka Merkezi Açık Ofis Kullanımı

Toplantı Salonları ve Seminer Salonlarının Kullanımı

Teknoparklara Özel Yüksek Hızlı İnternet

Fotokopi, Faks, Multimedya Cihazları Kullanımı

Yiyecek ve İçecek İstasyonları

7/24 Girişimcilik Merkezi Sosyal Alanların Kullanımı

Eğitimler

Mentörlük Seansları

Danışmanlık

Tasarım Merkezi 3D Baskı ve Tarama Hizmetleri

Prototip Atölyesi Ekipman ve Cihaz Kullanımı

Tasarım Merkezi ve Prototoip Atölyesi Hammadde Desteği

Girişimci Kampı ile Başarıya Yürüdüğünüz Yolda Size Eşlik Edecek Ekiple Tanışın!

InnoPark Konya TGB Yönetici A.Ş – Girişimci Kampı Proje Ekibi

qodef-team-image
Girişimci Kampı Proje Yürütücüsü
Prof.Dr. Fatih M. Botsalı

fatih.botsali@innopark.com.tr

qodef-team-image
InnoVadi Girişimcilik Merkezi Uzmanı
Burakcan Karaman

burakcan.karaman@innopark.com.tr

qodef-team-image
InnoVadi Girişimcilik Merkezi Uzman Yardımcısı
Buğra Karan

bugra.karan@innopark.com.tr

qodef-team-image
Girişimci Kabul ve İzleme Uzmanı
Yasemin Metin Gülbahçe

yasemin.gulbahce@innopark.com.tr

Gizlilik

Şahsınıza ve iş fikrinize ait tüm bilgiler “Gizli Bilgi” niteliğinde olup 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne göre korunmaktadır.

Destek

Tüm sorularınız için bilgi@innopark.com.tr adresinden, +90 332 999 1488 numaralı telefondan veya proje ekibi bölümünde belirtilen iletişim bilgilerinden yetkililere ulaşabilirsiniz.

Çalışma Saatleri

InnoPark Konya TGB Ön-Kuluçka, Kuluçka, Hızlandırma Merkezi, Tasarım Merkezi, Prototoip Atölyesi ve paylaşımlı ofisleri 7/24 kullanabilirsiniz. Proje ekibi haftaiçi saat 09:00-17:00 arasında hizmet vermektedir.

Çevrimiçi

Girişimci Kampı Programı’nda tüm eğitim ve mentorluk oturumları çevrimiçi etkinlik olarak sürdürülmektedir. InnoPark ilgili hizmet için yeterli altyapı ve uzman kadroya sahiptir.

Bizimle İletişime Geçin

  Ad Soyad
  E-Posta
  Konu
  Mesajınız

  Büyükkayacık Mah. 101. Cad.No:2 42250 - Selçuklu Konya

  0332 999 14 88-89-90

  0332 999 14 94

  bilgi@innopark.com.tr