Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Büyükkayacık Mah. 101. Cad.

No:2 42250 - Selçuklu Konya

0332 999 14 88

bilgi@innopark.com.tr

Slide a Girişimci Kampı,
2021 Programı ile
yeniden girişimcilerle buluşuyor!
2019 Yılında 80 girişimciye eğitim ve mentorluk,
8 Girişimciye Toplam 360.000 TL mikrohibe desteği sağlayan
a HEMEN BAŞVUR!
Slide Bölgenin
İnovasyon
Üssünde
Yerinizi Alın
Hayallerinize Giden Yolda Siz Burada Başlayın Onlar Burada Başladı HEMEN BAŞVUR

SON BAŞVURU TARİHİ 18 MAYIS 2021

Girişimci Kampı – 2021 ile

İş Fikrini Hayata Geçirmek veya İşini Büyütmek İçin Son…

Daha İyi Hayatlar İçin Daha Çok Fırsat

“Girişimci Kampı-2021” Programı, InnoPark TGB aracılığıyla düzenlenen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen kompakt girişimci ön-kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programıdır.

“Girişimci Kampı-2021” Programı, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” kapsamında gerçekleştirilmektedir.


“Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” genel hedefi, insana yakışır işe erişimin yanı sıra, insana yakışır iş ilkelerine dayanan kapsayıcı ekonomik büyümeyi destekleyerek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılık ve sosyal uyumunu güçlendirmektir.

ILO Türkiye Hakkında
InnoPark Konya TGB Hakkında

Ülke Çapında Yürütülen Projenin Genel Hedefleri

Başta “Amaç 8: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek” olmak üzere, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi İle uyumludur.
“Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi”nin hedef kitlesi; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Ordu illerindeki geçici koruma kapsamındaki Sureyeliler, Uluslararası Koruma Altındaki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar (kadınlar, gençler ve engellilere özel odaklı).

Ülke Çapında Yürütülen Projenin Özel Hedefleri

1. Proje, belirtilen genel hedefe ulaşmak için, belirlenen alt hedefleri şöyledir: Beceri geliştirme eğitimleri yoluyla, mülteciler ve ev sahibi topluluk üyelerinin işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği ve dayanıklılığını güçlendirmek,
2. Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için daha çok ve daha iyi girişim ve kayıtlı iş fırsatları yaratacak biçimde iş geliştirme ve ekonomik büyümeyi sağlayacak ortamı güçlendirmek,
3. Mülteciler ve ev sahibi topluluklar çalışma yaşamındaki haklarını koruyan kapsayıcı işgücü piyasası politikaları için işgücü piyasası yönetişim kurumları ve mekanizmalarını güçlendirmek.

Girişimci Kampı Programı Hakkında

Proje kapsamında Konya’da uygulanan Girişimci Kampı, yerel işgücü piyasalarının arz ve talep bileşenlerine odaklanarak, mevcut iş dünyası aktörlerine daha fazla iş yaratmaları, yeni mikro ve küçük ölçekli işletmeler kurmak ve büyütmek için yeni fırsatları tespit etmeleri ve gelir getirici faaliyetler yaratmaları için destek sunmaktadır.

Bu nedenle; Konya ilindeki girişimcilik potansiyeline sahip Mültecilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin yeni işletmeler kurmasına yardımcı olmak veya mevcut işletmelerini geliştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek için Girişimcilik Destek Programı olarak “Girişimci Kampı -2021 Programı” tasarlanmıştır.

Girişimci Kampı-2021 Programı kapsamında;

 • Birinci fazda; Programa kabul edilen 60 girişimciye, toplam 72 saat ileri girişimcilik eğitimleri verilecek ve workshoplar düzenlenecektir.
 • İkinci fazda, belirlenen 30 girişimciye, toplam 180 saat  birebir mentorluk ve koçluk desteği  sağlanacaktır.
 • Girişimcilik Programı sonunda, Programa katılan girişimciler ile Program dışından girişimcilerin de başvurabileceği Mikrohibe Programı düzenlenecektir.

Mikrohibe Programı sonunda 10 başarılı girişimciye, proje fikirlerini hayata geçirmeleri için mikrohibe desteği verilmesi planlanmaktadır. Girişimcilik ve mentorluk fazlarına katılan ve mikrohibe programına başvuran başarılı girişimcilere değerlendirmede öncelik verilmesi planlanmaktadır.

Program kapsamında eğitimler, mentorluk ve koçluk destekleri çevrimiçi olarak verilecektir.

 • Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının insana yakışır işlere erişimlerini kolaylaştırmak için nitelikli işgücü arzını artırmak;
 • Belirlenecek sektörlerde iş yaratmayı destekleyerek ve girişimcilik fırsatlarını harekete geçirerek işgücü talebini artırmak;
 • Öncelikli olarak “Teknoloji Tabanlı iş fikri” olan ya da girişimcilik potansiyeline sahip girişimcilerin yeni işletmeler kurmasına yardımcı olmak.

Programa Kabul Edilecek Girişimciler

Girişimci Kampı-2021 Programı kompakt bir ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programıdır. Programa kabul edilen girişimcilerin iş fikrinin veya geliştirmek istediği işin teknoloji tabanlı olması veya teknoloji kullanımı yoğun olması gerekmektedir.

Programa;

-bir iş fikrine sahip henüz işletme kurmamış girişimci adayları ile,

-son 3 yıl içerisinde şirketleşerek faaliyet gösterdiği alandaki işini geliştirmeyi amaçlayan yeni girişimciler kabul edilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri

Programa Başvuru Kriterleri:

 1. Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşından büyük olmak,
 2. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 3. Yabancılar için geçerli kimlik belgesine sahip olmak,
 4. Yabancılar için Konya ilinde kayıtlı olmak,
 5. Teknoloji tabanlı veya teknoloji kullanımına yönelik iş fikrine sahip olmak (öncelikli) ya da teknoloji içerikli girişimci olmak,
 6. Program süresince en az %80 oranında devamlı katılım sağlayabilecek olmak,

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 1. Teknoloji tabanlı iş fikrine sahip olunması veya teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmeye sahip olması
 2. Yabancılar için belirli seviyede Türkçe bilgisine sahip olunması,
 3. Lise mezunu ya da daha üst seviyede öğrenim derecesine sahip olunması,
 4. Kadın girişimciler ve engelliler önceliklidir. Bu kriter sonucunda eşit derecede değerlendirilen adaylarda eleme kriteri olarak girişimci yaşı dikkate alınacak olup daha genç olan girişimci öncelikli olacaktır.
 5. Girişimcinin veya ekibin yeterli yetkinlikte veya deneyimde olması,
 6. İş fikrinin yenilikçi olması,, büyüme, istihdam ve sürdürülebilirlik potansiyeline sahip olması,
 7. Tüm kriterler sonucunda eşit derecede değerlendirilen adaylarda eleme kriteri olarak başvuru zamanı dikkate alınacaktır (Daha önce başvuran aday seçilecektir)
HEMEN BAŞVUR
Girişimci Kampı Süreci

COVID-19 Pandemisi Sebebiyle %100 Online Olarak Yürütülecek Programda

Yeni İşini Kurmak İsteyenler veya İşini Büyütmek İsteyenler* İçin 

Eğitim, Mentorluk ve Mikrohibe Süreçleri 

*1 Mayıs 2018 Tarihinden Sonra Şirketleşen Girişimciler İçin

Süreç Nasıl İşliyor?

Ticarileştirme Potansiyeli Olan İş Fikrini Belirle

Kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve uygulamayı düşündüğünüz bir iş fikriniz varsa ya da var olan işinizi büyütmek istiyorsanız Girişimci Kampı-2021 Programı size hayallerinizi gerçekleştirerek geleceğinizi şekillendirme imkânı sunuyor.

İş Fikrinle Girişimci Kampına Başvur

Girişimci Kampı-2021 Programı için başvurular web sayfasında ilan edilen tarihlerde online olarak yapılacaktır.

Girişimci Kampı Programı Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere Katılarak Sertifikanı Al

5 günlük girişimcilik eğitimi InnoPark’ın online eğitim platformlarında verilecektir.
Suriyelilerin katılacağı eğitimlerde Türkçe-Arapça tercüme yapılacaktır. Eğitime katılanlar %80 katılım sağlamaları halinde Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Katılım Sertifikası alan adaylar katıldıkları eğitimler ve atölye çalışmaları sonucunda KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’na başvuru için proje dosyası hazırlamış olacaklardır.
Girişimci Kampının Sağladığı Mentör Desteğiyle İş Planını Hazırla

Girişimci Kampı-2021 Programı eğitimlerine katılan adaylar arasından seçilecek 30 kişilik gruba 1 aylık bir sürede InnoPark’ın deneyimli mentörleri tarafından danışmanlık, koçluk ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. Bu süreçte, her bir adaya en az 6 saat mentorluk hizmeti sunulacaktır. Mentörler ile yapılacak toplantıda Arapça-Türkçe tercüme yapılacaktır. Adaylar, mentörlerinin desteği ile kurmak/geliştirmek istedikleri girişime ait İş Planını geliştireceklerdir.
Hazırladığın İş Planın İle Mikrohibe Desteklerine Başvur

Eğitime katılan adaylar hazırladıkları iş planları ile ILO Türkiye Ofisi (ILO) tarafından yayınlanacak Mikrohibe Programına başvurabileceklerdir. ILO’nun 10 girişimciye vereceği
50.000 TL tutarındaki mikro mikrohibeyi almak isteyen adaylar başvurularını iş planlarını InnoPark’a sunarak yapacaklardır. ILO mikrohibelerinin yanında; yeni bir iş fikri ile şirketleşmek
isteyen; bu kapsamda eğitim ve mentorluk sürecine katılan girişimciler hazırladıkları dokümanlar ile başvuru şartlarını sağladıkları takdirde KOSGEB Girişimcilik Desteklerine de başvurabileceklerdir.

Başvurunun Kabulu İle İşini Kurmak İçin Veya İşini Geliştirmek İçin Desteği Al

Mikrohibe başvurusu sonrasında kısa listeye alınan girişimciler proje fikirlerini InnoPark ve ILO’nun oluşturacağı değerlendirme heyetine sunacaklardır. Başarılı olan girişimciler ile ILO Türkiye Ofisi arasında mikrohibe sözleşmesi imzalanacaktır. Ödülü hak kazanan adaylara finansal desteği aktarma süreci, iş planında belirtilen harcama kalemlerine ait harcama belgelerinin InnoPark’a sunulması ile gerçekleşecektir.

Mikrohibe Desteklerinden Sonra da Mentorluk Alarak İşini Hızlı Şekilde Büyüt

Girişimci Kampı-2021 Programı’ndan ILO’nun mikro mikrohibe desteğini almaya hak kazanarak mezun olan adaylar; desteğin iş planında belirtilen şekilde harcanmasına ve işletmelerinin
geliştirilmesine yönelik olarak InnoPark’tan 3 ay süreyle mentorluk, danışmanlık desteği alacaktır. Aynı zamanda bu girişimciler için 3 ay boyunca mikrohibe kullanımına ilişkin izleme faaliyetleri yürütülecektir.

Rakamlarla Girişimci Kampı-2021

60

Eğitim Programına Kabul Edilecek Girişimci Sayısı

30

Mentorluk Aşamasına Kabul Edilecek Girişimci Sayısı

6

Mikrohibeden Faydalanabilecek Girişimci Sayısı (Suriyeli)

4

Mikrohibeden Faydalanabilecek Girişimci Sayısı (T.C.)

Girişimci Kampı Programı’nda Seni Nelerin Beklediğini Merak mı Ediyorsun?

Yakından Göz At!

Eğitimler
Mentorluk Oturumları
Mikrohibe Programı
a

Eğitim Programı ve Eğitim Süreci

Programa kabul edilen girişimciler iş fikrini hayata geçirmek veya mevcut işini büyütmek için ileri girişimcilik eğitimleri alacaklardır. Bu eğitimlerin sağlamış olduğu kazanımlarla girişimciler iş fikri/iş modeli doğrulama, pazar analizi ve hedef pazar doğrulama, mikrohibe ve destekler için iş planı hazırlama, mikrohibe, destek ve melek yatırımcı görüşmeleri için etkili sunum teknikleri, sürdürülebilirlik için finansal planlama ve yönetim gibi çeşitli konularda üst düzey bilgi sahibi olacaklardır.

 

Eğitimler: 

 1. Yalın Kanvas ve İş Modeli Kanvası Eğitimi
 2. Pazar Analizi ve Pazar Doğrulama Eğitimi
 3. İş Planı Yazma Eğitimi
 4. Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 5. Girişimciler İçin Şirketleşme ve Temel Finans Eğitimi

Mentorluk Programı ve Mentorluk Süreci

Mentorluk Süreci İçin Seçim Kriterleri:

 • Girişimcilik Eğitimlerinde  en az %80 oranında devamlılık sağlanması
 • Eğitim ve atölye çalışmaları sürecinde ilgili dokümanların, evrakların ve raporlamaları zamanında yapılması
 • Programa sunulan iş fikri/mevcut işi ile mevcut bir ihtiyacı karşılaması veya iş fikri ile bir ihtiyaç alanı oluşturuyor olması
 • Programın odaklandığı iş fikri alanlarında (teknolojik içerik, teknoloji kullanımına yönelik vb.) olması
 • Fikrin, ekonomik/teknolojik yönden gerçekçi ve yapılabilir olması
 • Fikrin ölçeklenebilir (hızlı büyüme yeteneği) olması ve ticarileşme potansiyelinin olması
 • Fikrin, yüksek katma değerli veya istihdam yaratma kapasitesi olması
 • ILO tarafından sağlanacak mikrohibe desteğine başvurmanın yanı sıra finansal sürdürülebilirlik için KOSGEB/TÜBİTAK/Melek Yatırımcı Ağı gibi kuruluşlara da başvurabilecek iş fikri/mevcut iş içeriğine sahip olunması ( İş fikrinin program dışı potansiyeli)
a
a

Mentorluk

Mentorluk aşamasına kabul edilen girişimciler öncelikle farklı tematik alanlarda oluşturulan çoklu mentorluk heyetlerine katılarak iş fikirlerini sunacaklardır. Bu oturum sonunda girişimciyle iş fikri üzerine kritikler yapan heyetin önerdiği birebir mentor ile girişimci 1 ay süreyle mentorluk oturumlarını gerçekleştirecektir.

Çoklu mentorluk oturumunda girişimcinin ihtiyaç duyduğu mentorluk alanı profesyonel bir heyet eşliğinde belirlenecektir. Bu sayede birebir mentorluk oturumları girişimcinin ihtiyacına yönelik farklı dikeylerde (teknik, ticari, idari, saha çalışması vb.) gerçekleşecektir.

Mikrohibe Programı ve Süreci

Mikrohibe Programı Hedefleri:

Girişimcilik mikrohibe programı, potansiyel ve mevcut küçük girişimcilerin sürdürülebilir işletmeler kurmalarını sağlamayı, mevcut işletmelerin sürdürülebilirliğini ve karlılığını güçlendirmeyi ve bu süreçte kaliteli istihdam imkanları yaratmayı amaçlamaktadır. Mikrohibeler aracılığıyla, girişimcilerin yeni iş kurma veya iş geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları maliyetler, finansa erişim ve idari prosedürler gibi güçlükleri hafifletmek ve sosyal uyum ve entegrasyonu güçlendirmek için geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile ev sahibi topluluk üyeleri arasında iş ortaklıklarını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

 

Hangi Tür İş Modelleri Desteklenecek?

 

 • ILO Türkiye Ofisi, girişimcilik mikrohibe programı ile geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için insana yakışır iş imkanları yaratabilecek ve gelir fırsatlarını geliştirebilecek, uygulanabilir ve sürdürülebilir işletmeler kurma potansiyeli yüksek iş modellerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
 • Bu mikrohibe programında, teknoloji tabanlı veya teknoloji kullanımına yönelik yeni bir işletme kurmayı veya bu mikrohibe programına başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan daha az bir süredir resmi olarak tescil edilmiş mevcut bir işletmeyi iyileştirmeyi amaçlayan iş modellerine öncelik verilecektir.
 • ILO Türkiye Ofisi ayrıca, sosyal uyum ve dayanışmayı teşvik etmek için Türk vatandaşları ve Mültecilerin ortaklaşa kurmayı planladıkları veya kurdukları iş modellerine öncelik verilecektir. Bu ortaklıklar aktif ve resmi olmalı ve sadece kağıt üzerinde olmamalıdır.
a

Mikrohibe Kapsamı

Mikrohibe Programının genel uygulanması süreci, takvimi, değerlendirme kriterleri ve kabul edilen/edilmeyen giderler ile başvuru sahibi/mikrohibe kazananlardan istenecek belgelere yönelik Mikrohibe Kılavuzu önümüzdeki günlerde web sitesine yüklenecektir. 

 

 • Mikrohibe almaya hak kazanan her girişimciye verilecek maksimum mikrohibe miktarı 50.000,00 TL’dir. Mikrohibeler kişi, kurum ve kurulan şirket başına bir taneyle sınırlıdır. Mikrohibenin bir kısmı ön ödeme, geri kalan kısmı yararlanıcı harcama yaptıktan ve ilgili belgeler sunulduktan sonra ödenecektir.
 • ILO Türkiye Ofisi bu program kapsamında 6 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli ve 4 T.C. Vatandaşına mikrohibe vermeyi amaçlamaktadır.
 • Mikrohibe sözleşmelerinin sona erme tarihi en geç 01.12.2021’dur.
 • Mikrohibe programı için eş finansman zorunluluğu aranmamaktadır ancak eş finansman belirten girişimcilere öncelik verilecektir.
 • Mikrohibe almaya hak kazanan girişimcilerin InnoPark Konya TGB’de ön kuluçka ve kuluçka aşamasındaki girişimcilere sağladığı imkânlardan faydalanması hususunda öncelik verilecektir.

InnoPark’ın Girişimci Kampı Programı’ndaki Girişimcilere Sunduğu Hizmetler

Girişimci Kampı Programı’na başvurusu onaylanan girişimci adayları için tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Sürecin tamamını kapsayan, farklı aşamalarda sunulan hizmetler yalnızca çağrı döneminde değil, yılın her zamanında verilmektedir.

7/24 Ön-Kuluçka Merkezi Açık Ofis Kullanımı

Toplantı Salonları ve Seminer Salonlarının Kullanımı

Teknoparklara Özel Yüksek Hızlı İnternet

Fotokopi, Faks, Multimedya Cihazları Kullanımı

Yiyecek ve İçecek İstasyonları

7/24 Girişimcilik Merkezi Sosyal Alanların Kullanımı

Eğitimler

Mentörlük Seansları

Danışmanlık

Tasarım Merkezi 3D Baskı ve Tarama Hizmetleri

Prototip Atölyesi Ekipman ve Cihaz Kullanımı

Tasarım Merkezi ve Prototoip Atölyesi Hammadde Desteği

Girişimci Kampı ile Başarıya Yürüdüğünüz Yolda Size Eşlik Edecek Ekiple Tanışın!

InnoPark Konya TGB Yönetici A.Ş – Girişimci Kampı Proje Ekibi

qodef-team-image
Girişimci Kampı Proje Yürütücüsü
Prof.Dr. Fatih M. Botsalı

fatih.botsali@innopark.com.tr

qodef-team-image
InnoVadi Girişimcilik Merkezi Uzmanı
Burakcan Karaman

burakcan.karaman@innopark.com.tr

qodef-team-image
InnoVadi Girişimcilik Merkezi Uzman Yardımcısı
Buğra Karan

bugra.karan@innopark.com.tr

qodef-team-image
Girişimci Kabul ve İzleme Uzmanı
Yasemin Metin Gülbahçe

yasemin.gulbahce@innopark.com.tr

Gizlilik

Şahsınıza ve iş fikrinize ait tüm bilgiler “Gizli Bilgi” niteliğinde olup 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne göre korunmaktadır.

Destek

Tüm sorularınız için bilgi@innopark.com.tr adresinden, +90 332 999 1488 numaralı telefondan veya proje ekibi bölümünde belirtilen iletişim bilgilerinden yetkililere ulaşabilirsiniz.

Çalışma Saatleri

InnoPark Konya TGB Ön-Kuluçka, Kuluçka, Hızlandırma Merkezi, Tasarım Merkezi, Prototoip Atölyesi ve paylaşımlı ofisleri 7/24 kullanabilirsiniz. Proje ekibi haftaiçi saat 09:00-17:00 arasında hizmet vermektedir.

Çevrimiçi

Girişimci Kampı Programı’nda tüm eğitim ve mentorluk oturumları çevrimiçi etkinlik olarak sürdürülmektedir. InnoPark ilgili hizmet için yeterli altyapı ve uzman kadroya sahiptir.

Bizimle İletişime Geçin

  Ad Soyad
  E-Posta
  Konu
  Mesajınız

  Büyükkayacık Mah. 101. Cad.No:2 42250 - Selçuklu Konya

  0332 999 14 88-89-90

  0332 999 14 94

  bilgi@innopark.com.tr